– Vi forutsetter også at den samlede lønnsveksten vi avtaler skal være normgivende for ledere og andre grupper av ansatte, sier forhandlingsleder og LO Stat-nestleder Lise Olsen i en pressemelding.

De sentrale forhandlingene som starter tirsdag formiddag, gjelder alle virksomhetene med Spekter som arbeidsgiverforening.

I tillegg til selskaper som Vy, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter.

Skal sikre økt kjøpekraft

Kravene fra LO Stat er i tråd med det Fellesforbundet og Norsk Industri ble enige om i mekling i helgen – en samlet ramme på 5,2 prosent som skal sikre økt kjøpekraft.

Det som blir avtalt i de sentrale forhandlingene danner grunnlag for lokale forhandlinger på de enkelte virksomhetene.

Forhandlingene i Spekter-området startet med innledende sentrale forhandlinger med hovedorganisasjonene LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS.

– Spekter kommer til å legge normen fra frontfaget til grunn i våre forhandlinger. Det viktigste nå, er å holde lønnsveksten på et nivå som gjør at prisene ikke stiger og rentene forblir høye, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en pressemelding.

Vil sikre rettferdig lønnsutvikling

YS Spekter krever lønnstillegg minst som i frontfaget i Spekter-virksomhetene.

– Lønnen i offentlig tjenesteyting må opp for å dekke framtidas behov for kvalifisert arbeidskraft og sikre rettferdig lønnsutvikling. YS Spekter er opptatt av at kompetanse skal lønne seg og fremmer også krav knyttet til kompetanseutvikling, sier forhandlingsleder for YS Spekter, Trond Ellefsen i en pressemelding.

Parats forhandlingsleder Bjørn Are Sæther er tydelig på at Parat kommer til å kreve en lønnsøkning som monner for sine medlemmer.

– Vi må ha et lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre dem en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene. Vi er selvsagt også opptatt av innledningsvis å sikre en god sentral profil som treffer våre medlemsgrupper godt før lønnsoppgjørene går videre lokalt i virksomheten, sier han i en pressemelding.

Flere lønnsforhandlinger

Parat starter også lønnsforhandlinger om fusjonsavtalen med arbeidsgiverforeningen Virke tirsdag.

– Vi forventer økt kjøpekraft på lik linje med frontfaget, sier Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe.

Resultatet av forhandlingene i frontfaget blir avgjørende fordi det er konkurranseutsatt industri som forhandler først og setter rammen for de øvrige lønnsoppgjørene.

– Vi tar med oss prinsippene som ble landet i frontfaget inn i forhandlingene med Virke og forventer et resultat som samsvarer med frontfagets, sier Lilloe.

Alle tariffavtaler er til forhandling. Forhandlingene mellom Parat og Virke avsluttes fredag.