Banken er bekymret. Denne utviklingen følger de nøye