Lørdagens snittpris per kWh er 18,3 øre lavere enn fredag og 28,009 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 24,06 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 23,9 øre lavere enn fredag og 32,1 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 51,1 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 4,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.