Tidligere i desember ble Salmar rammet av perlesnormaneten på anlegget i Ørnfjordbotn på Senja. Omtrent 1,2 millioner laks med snittvekt på 0,3 kilo måtte destrueres, skriver Folkebladet.

Torsdag melder Salmar at problemene har tiltatt, og det er anleggene i Finnvika sør i Tromsø og Langneset i Karlsøy som er hardest rammet.

– På Langneset, der det står fisk på cirka 1 kilo, har man over tid tatt ut fisk som har vært utsatt for manetangrep. Situasjonen med perlesnormaneter har dessverre vist seg å være vedvarende og tiltakende, og det er derfor besluttet å ta ut all gjenværende fisk, totalt cirka 600.000 individer, skriver Salmar i en pressemelding.

Salmar opplyser at hendelser med perlesnormaneter forekommer svært sjeldent, og at det er over 20 år siden Salmar ble utsatt for et liknende manetangrep.

– Salmar forventer at det i en periode fremover må settes inn betydelige ressurser for å overvåke og iverksette nødvendige tiltak som følge av økt manettilsig. Ansatte ved selskapets anlegg i regionene Midt og Nord legger daglig ned en stor innsats for å ivareta fiskevelferden.

Oppdrettsgiganten understreker at de holder Mattilsynet fortløpende orientert om tilsiget av perlesnormaneter og om de fiskehelsefaglige vurderinger som til en hver tid gjøres.