Den norske banksektoren fikk et samlet resultat før skatt på 1,2 prosent av forvaltningskapitalen i første kvartal i år. I samme perioden var resultat før skatt på 1,1 prosent av forvaltningskapitalen, viser Finanstilsynets rapport som ble offentliggjort tirsdag.

Høyere netto renteinntekter var hovedforklaringen til det bedrede resultatet, hvor særlig økte innskuddsmarginer bidro positivt. Lavere tap på utlån bidro også til bedringen i resultat i første kvartal, skriver tilsynet.

De siste tolv månedene var utlånsveksten på 5,7 prosent – 1 prosentpoeng høyere enn i foregående tolv månedene. Finanstilsynets kartlegging av forbrukslån viser derimot at omfanget av denne type utlån falt med 6,1 prosent i tolvmånedersperioden.