Næringslivet slutter seg til protestene mot Ocean Space-stans

foto
Brevskriver: Brevet til stortingspolitikerne i Trøndelag er signert Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Foto: Morten Antonsen