Næringslivet slutter seg til protestene mot Ocean Space-stans