Arbeiderpartiet åpner for å utsette ny nettleieordning

foto