Bankanalyse: Næringslivet i Midt-Norge gikk 30 milliarder bedre enn fryktet i 2020

Konserndirektør for næringsliv i Sparebank 1 SMN, Vegard Helland, legger frem konjunkturbarometeret 2021. Foto: MN24