Bankanalyse: Næringslivet i Midt-Norge gikk 30 milliarder bedre enn fryktet i 2020