Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) foreslår i sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022 å innføre omregistreringsavgift for brukte elbiler, samt å innføre en full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Dette er uendret fra budsjettforslaget Erna Solbergs regjering la fram før den gikk av for fire uker siden.

Dessuten foreslår man å oppheve rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen, som består av at man kun legger til grunn 60 prosent av listeprisen når man beregner fordelen. Dette skal skaffe regjeringen 345 millioner kroner i ekstra inntekter.

Til gjengjeld vil ikke den nye regjeringen innføre moms på elbiler som koster over 600.000 kroner foreløpig. I tilleggsnotatet er det ikke lagt opp til dette, tross at dette er en del av regjeringsplattformen.

– En endring av momsavgiftene allerede fra nyttår ville av flere årsaker vært utfordrende. For det første er det ikke ventet at et endelig statsbudsjett vil bli vedtatt før like før jul, noe som ville gitt bransjen svært kort tid på å endre sine systemer, skriver Nettavisen.