Styrene har godkjent trøndersk sparebankfusjon

foto