– Noen av lovbruddene vi fant, var særs alvorlige. Å manipulere standardopplysninger om krav på tilbakebetaling ved bruk av angreretten, er for eksempel et lovbrudd som kan få store konsekvenser for både kunden og strømselskapet selv. Det er bra selskapene nå har rettet opp, men slike lovbrudd skulle aldri skjedd i utgangspunktet, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Da tilsynet i våres kontrollerte markedsføring, prislister og opplysninger om angrerett fra de 19 største strømleverandørene i landet, fant de lovbrudd hos samtlige. Og det til tross for at Forbrukertilsynet har brukt mye tid det siste året på å veilede strømleverandørene i hvilke krav loven stiller.

Kontrollen viste tydelig at det er helt nødvendig at tilsynet følger strømselskapene tett, fastslår tilsynet.

– Overtredelsene gjelder brudd på grunnleggende forbrukervernregler. Resultatet av kontrollen er nedslående, og viser behovet for at vi også fremover fører et aktivt tilsyn i strømmarkedet, sa Rønningen da resultatet av aksjonen var klart i sommer.

Grunnleggende rettigheter

Alle selskapene har gjort endringer i markedsføring, prislister og opplysninger om angrerett. Likevel har tilsynet funnet grunn til å ta i bruk tvangsmulkt mot 14 av de 19 selskapene for å sikre at de følger loven. Det betyr at disse 14 selskapene må betale en bot på 100.000 kroner hver uke om de bryter loven igjen, opplyser Forbrukertilsynet i en pressemelding.

– Vi forventer at strømselskapene tar forbrukervernet mer på alvor framover, sier Rønningen.

Tilsynet mener det er en høy risiko for lignende lovbrudd fra strømleverandørene i tiden som kommer. Strømbransjen er i stadig endring og utvikling, både med tanke på endringer i markedsføringen og utvikling av nye avtaletyper. Dette gjør at risikoen for fremtidige lovbrudd øker.

– Forbrukertilsynet forventer at samtlige strømleverandører i Norge, også de som ikke er kontrollert i denne omgang, innretter seg etter lovens krav. Alle strømleverandører bør sette seg inn i varslene om vedtak og brevene som nå er sendt ut, og sørge for at de ikke begår tilsvarende lovbrudd, sa Rønningen da resultatet av kontroll var klart.

Hovedfunn i kontrollen:

Kontroll ble gjennomført i mars i år. Opplysningene er basert på Forbrukertilsynets melding rundt tre måneder senere om funnene.

* 8 av de 19 selskapene ga ikke opplysninger om angrerett før avtale blir inngått på den måten som loven krever.

* Alle de 19 selskapene manglet, eller hadde mangler ved, lovpålagt prisliste på sin hjemmeside.

* 10 av de 19 selskapene manglet helt prisliste, og fikk derfor varsel om vedtak. De øvrige 9 selskapene fikk også beskjed om å rydde opp.

* Alle de 19 selskapene unnlot å gi vesentlige opplysninger om strømavtalen i markedsføringen, som informasjon om pris, fakturagebyr og størrelsen på fakturagebyret, opplysninger om bindingstid og bruddgebyr.

* 4 av de 19 selskapene hadde så alvorlige mangler ved beskrivelsen av avtaletypen, og av hvordan prisen for avtalen fastsettes, at de fikk varsel om vedtak.

Disse selskapene har fått vedtak om tvangsmulkt:

 • Agva Kraft AS

 • Fjordkraft AS

 • Fortum Strøm AS

 • Haugaland Kraft Energi AS

 • Helgeland Kraft Strøm AS

 • Ishavskraft AS

 • Kraftriket AS

 • Lyse Marked AS

 • NTE Marked AS

 • Polar Kraft AS

 • Trøndelagkraft AS

 • Ustekveikja Energi AS

 • Wattn AS

 • Å Strøm AS (tidligere LOS AS og Glitre Energi AS)