Lørdagens snittpris per kWh er 1,4 øre høyere enn fredag og 14,1 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 63,04 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 23 og 00. Den er 2,1 øre lavere enn fredag og 37,8 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 99,8 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 39,2 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.