Det ble eksportert 14.619 tonn fersk oppdrettslaks i uke 11, mot 14.487 i uke 10, viser Statistisk sentralbyrås tabell.

Det ble også eksportert 511 tonn frossen laks, mot 493 tonn i uke 10.

Kiloprisen for fersk laks falt fra 107,29 kroner kiloen til 106,19 kroner. For frossen laks var fallet større, fra 93,94 kroner til 78,18 kroner.