Under forhandlingene har partene blant annet drøftet sentrale spørsmål om virkeområdet for avtalen og hvilke stillingskategorier som skal være omfattet av avtalen.

Partene er enig om i hovedsak å videreføre dagens avtale, skriver Industri Energi i en pressemelding.

Industri Energi har satt en frist for godkjenning av forhandlingsresultatet innen 21. september.