Ifølge Dagens Næringsliv har forbundet foretatt en såkalt temperaturmåling hos 170 av forhandlerne, noe som utgjør rundt 40 prosent av bransjen. Den viser et fall på 53 prosent i inngåelsen av kontraktsinngåelser.

– Under pandemien var det overskudd på kunder og underskudd av biler, med forsinkelser og lange ventelister. Plutselig er situasjonen snudd på hodet: Nå har vi overskudd av biler, og underskudd på kunder, sier Stig Morten Nilsen, direktør i Norges Bilbransjeforbund.

– Vi venter inntil 30 milliarder kroner i tapt omsetning i år og betydelig reduserte marginer hos både importører og forhandlere. Det er ganske ille, fortsetter Nilsen.