Norsk økonomi lugger, men foreløpig er det ikke de store utslagene på arbeidsledighetstallene. Ved utgangen av oktober var det 5 067 arbeidssøkere i Trøndelag. Det utgjør to prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på 3 125 personer fra samme måned i fjor. Blant arbeidssøkerne er 2 833 helt ledige (1,1 prosent), 1 550 delvis ledige (0,6 prosent) og 684 arbeidssøkere i tiltak (0,3 prosent), melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Se tallene for alle trønderske kommuner nederst i saken!

- Det er godt nytt at langtidsledigheten er langt lavere enn på samme tid i fjor. Mens en av tre helt ledige i oktober 2021 hadde gått arbeidsledig i over 6 måned, er andelen nå nær en av fem. Det kan være svært vanskelig å finne vegen tilbake til arbeidslivet etter å ha vært ledig lenge, men dette viser at det ikke er umulig, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Alle aldersgrupper

Med unntak av aldersgruppen 19 år og under, som har en marginal økning i delvis ledige, er det nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper, opplyser Nav.

35 prosent av de helt ledige og 25 prosent av de delvis ledige er under 30 år. Menn i alderen 20-24 år har den høyeste andelen helt ledige (2,2 prosent), mens kvinner i samme aldergruppe har den høyeste andelen delvis ledige (0,9 prosent).

Bortsett fra en liten økning av helt ledige innenfor akademiske yrker, synker også antall helt ledige i alle yrkesgrupper. Størst prosentvis nedgang i helt ledige har yrkesgruppen barne- og ungdomsarbeid fulgt av reiseliv og transport. Flest helt ledige finner vi blant de som ikke har yrkesbakgrunn eller har en uoppgitt yrkesbakgrunn (413), og innenfor industriarbeid (333).

Historisk lavt

- Arbeidsledigheten er ved utgangen av oktober er på et historisk lavt nivå, men nedgangen vi har sett de siste årene har begynt å flate ut. Internasjonale forhold og økende rente vil trolig også påvirke det trønderske arbeidsmarkedet, og det er forventet en høyere ledighet neste år, mener Aas videre.

Det er lyst ut 3 935 stillinger i oktober. I september var det en betydelig nedgang i utlyste stillinger, men oktobertallene viser en bedring og er på nivå med fjoråret.

Tall på helt ledige i trønderske kommuner:

Antall ledige% av arbeidsstyrkeEndring fra 2021 i tallEndring fra i fjor i %
I alt2 8331,1-1 330-32
Trondheim1 2651,1-649-34
Steinkjer1561,4-91-37
Namsos - Nåavmesjenjaelmie720,9-47-39
Frøya602,11225
Osen*0,5**
Oppdal250,7-13-34
Rennebu70,6-3-30
Røros240,8-2-8
Holtålen40,4-8-67
Midtre Gauldal611,91122
Melhus1071,2-47-31
Skaun501,1-13-21
Malvik861,1-45-34
Selbu90,4-9-50
Tydal*0,8**
Meråker171,5-20-54
Stjørdal850,7-97-53
Frosta120,9-10-45
Levanger1221,2-60-33
Verdal1271,7-100-44
Snåase - Snåsa70,7-7-50
Lierne40,6**
Raarvihke - Røyrvik*1,3**
Namsskogan*0,8**
Grong171,5213
Høylandet*0,5**
Overhalla211,1-3-13
Flatanger61,000
Leka*0,7**
Inderøy210,6-30-59
Indre Fosen711,4-17-19
Heim481,71130
Hitra441,622100
Ørland551,1-31-36
Åfjord211,0-4-16
Orkland1261,4-57-31
Nærøysund731,4-16-18
Rindal141,418