Lobbyorganisasjonen jobber for sjømatnæringen, og representerer over 800 bedrifter, melder VG.

– Med bakgrunn som statssekretær ved Statsministerens kontor og en tung politisk, økonomisk og organisatorisk bakgrunn er Peder riktig mann for Sjømat Norge, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark til organisasjonens nettside.

Egseth kommer fra jobb i NHO, og tiltrer som næringspolitisk sjef i Sjømat Norge den 15. oktober. Han skal lede og koordinere organisasjonens arbeid opp mot Storting, myndigheter, politiske partier, NGO’er, og andre sentrale aktører, samt ha fagansvaret for skatte- og avgiftspolitiske spørsmål

Tung næringspolitikk

For en uke siden ble det kjent at Aina Valland går fra Sjømat Norge til en viktig post hos Lerøy Seafood Group ASA. Hun har frem til nå hatt mange av de arbeidsoppgavene som Peder Weidemann Egseth skal ha. I tillegg til det politiske arbeidet vil han ha fagansvaret for skatte- og avgiftspolitikken, og følge opp mye av den tunge næringspolitikken, som det heter.

Egseth selv sier at han gleder seg til å begynne i organisasjonen, og til å jobbe sammen med de mange dyktige fagfolkene, bedriftslederne og tillitsvalgte.

– Det å jobbe tett på kystnæringslivet er veldig motiverende. Sjømatnæringen består av eiere og bedriftsledere som gløder for å bygge samfunn og skape flere jobber. Det er rett og slett et motiverende oppdrag jeg har tatt på meg, sier han.

Fikk kjeft

Egseth ble for alvor kjent i 2021 da han hjalp moldeordfører Torgeir Dahl i å få mediedekning i sin koronakritikk mot Oslo. Statsminister Erna Solberg mente at Egseth opptrådte i strid med regjeringas holdning. Slik har statsministerens kontor også deltatt i å skape splid mellom by og land og ulike kommuner når det gjelder koronahåndtering, sa Solberg. Solberg sa at dette ikke ville få noen konsekvenser for Egseth. I februar i år ble det kjent at han skulle begynne i NHO. Nå går han altså videre til Sjømat Norge.