– Sentralbanksjefen ønsker nok ikke å etterlate seg noe rom for spekulasjoner nå om hvorvidt prognosen i desember står ved lag, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til NTB.

Han er en av mange økonomer og analytikere som langt på vei er overbevist om at renta blir holdt uendret når rentekomiteen møtes onsdag denne uka. Beslutningen blir offentliggjort dagen etter – i form av en kortfattet pressemelding med begrunnelse klokka 10 og en pressekonferanse en halvtime senere.

Rentemøtet denne uka er et såkalt mellommøte. Da kommer det normalt ikke nye prognoser eller justeringer av rentebanen.

Veien videre

Spørsmålet «alle» derimot stiller seg, er om det kommer noen endringer i budskapet fra rentekomiteen om veien videre.

* Vil sentralbanksjef Ida Wolden Bache gjenta og bekrefte signalet om at rentetoppen kan komme i desember?

* Og ordlegger hun seg som hun gjorde sist, da hun sa at renta trolig skal opp en siste gang før året er omme?

– Sånne ting vil bli lest med lupe. Men jeg tror i det store og hele at de ikke endrer så mye på formuleringene de brukte sist, og at de prøver å gjøre dette ganske nøytralt i forhold til budskapet den gangen, sier Hov.

Pekte på rentetoppen

Det betyr at Ida Wolden Bache kommer til å holde det for mest sannsynlig at renta skal opp i desember. Da hun i september kunngjorde den 13. og så langt siste renteøkningen, brukte hun følgende formulering:

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember.

Banken viste da til at den vedvarende høye prisveksten har medført store kostnader for samfunnet. Komiteen mener det er behov for en noe høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Prognosen for styringsrenten ble litt oppjustert og indikerer nå en styringsrente som blir liggende rundt 4,5 prosent gjennom neste år.

Veksten i norsk økonomi har avtatt, men arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, understreket Bache.

Dagens rentenivå på 4,25 prosent tilsier en boliglånsrente på rundt 5,7 prosent. Med en rentetopp på 4,5 prosent kan de som har boliglån, vente seg en rente på rundt 6 prosent.

– Ett tall er ikke nok

Med unntak av ett inflasjonstall som var markant lavere enn sentralbanken hadde ventet, har det ikke kommet mange nye data siden september, ifølge sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus eiendom.

– Ett inflasjonstall er for lite til å si noe om hvorvidt vi ser en trend. Derfor heller jeg til at Norges Bank fortsatt vil holde det åpent om at renta skal videre opp i desember, sier hun.

I den grad det kraftige fallet i prisveksten i september trekker i retning av at renta ikke blir satt opp i desember, trekker en ny svekkelse av kronekursen den siste tiden i motsatt retning. Det bli derfor trolig avgjørende for rentekomiteens beslutning i desember, hvorvidt inflasjonstallene for oktober og november også er svakere enn det som ble lagt til grunn for prognosene i september.

– Hvis også de tallene er svakere enn Norges Bank ventet, kan det være at vi kan avlyse den siste renteøkningen. Men det for tidlig med en avlysning allerede denne uka, sier Due-Andresen.

Venter lav inflasjon

Norges Bank har som mål å holde inflasjonen på 2 prosent over tid. Når inflasjonen er høyere enn målet, tilsier det normalt at sentralbanken vil holde styringsrenta høy. Men svekkelser i kronekursen vil bidra til å trekke inflasjonen opp, siden importerte varer blir dyrere i kroner.

– Vi er overbevist om at inflasjonen vil fortsette å komme inn lavere enn ventet fram mot desembermøtet, skriver seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets i en analyse.

Han mener Norges Bank vil holde renta uendret i desember hvis de inflasjonsforventningene innfris og krona styrker seg.

DNB Markets venter at Norges Bank vil gjenta renteføringene fra september og at den vil understreke at beslutningen i desember vil være datadrevet og avhengig av den økonomiske utviklingen.