400 millioner fra EU til Sintef-ledet prosjekt

foto