– Inntektene vi får når strøm overføres, er rekordstore. Samtidig er kostnaden for tap i nettet også større. Denne kostnaden ønsker vi nå å kompensere slik at mer av flaskehalsinntektene kommer tilbake til norske forbrukere og industrien, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en pressemelding.

I april kuttet Statnett i deler av nettleien. Nå setter det statseide selskapet som er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet, hele nettleien til null fra 1. september.

Kan spare fem til ti øre kilowattimen

Det var E24 som omtalte saken først. Nettstedet skriver at kuttet ikke betyr at folk slipper helt unna nettleien, men grepet gjør at de slipper å betale nettleie for sentralnettet, som drives av Statnett.

Dette kan ifølge E24 spare kundene for rundt fem til ti øre kilowattimen, avhengig av hvor de bor.

Bakgrunnen for kuttet er de svært høye inntektene fra forbindelsene til andre land, samt fra flaskehalser i det norske nettet den siste tiden.

– Dette er såkalte flaskehalsinntekter og skyldes store prisforskjeller mellom Norge og nabolandene, samt mellom landsdelene, skriver Statnett.

Størst kompensasjon i Sør-Norge

Den største kompensasjonen vil komme i Sør-Norge, der prisen er høyest og dermed kostnaden ved tap i nettet også.

– Det er viktig for oss å sikre at de ekstraordinære inntektene kommer nettkundene til gode. Denne beslutningen betyr at nettkundene får 11 milliarder kroner i redusert tariff til Statnett, sier Hilde Tonne.

Energi Norge: – Langt fra nok

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge, som organiserer nettselskapene, sier at det Statnett gjør er positivt, men at det ikke er nok.

– Nettselskapene i Sør-Norge står i en svært alvorlig situasjon med høye transportkostnader på grunn av høy strømpris, som ikke dekkes av dagens nettleie. Dette kan føre til en økning av nettleien på flere tusen kroner per husholdning, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

Hun sier at de Energi Norge har jobbet i flere uker for å få Statnett til å tilbakeføre sine ekstraordinære inntekter raskere til strømkundene.

– Det Statnett nå gjør er positivt, men langt fra nok til å unngå en kraftig prisøkning. Nettbransjen ønsker så langt det er mulig å skjerme folk for økt nettleie på toppen av svært høye strømpriser. Vi har god dialog med Olje- og energidepartementet for å finne løsninger som kan hindre et mulig prissjokk. Statnett har milliarder i ekstrainntekter som selv med dagens varslede prisreduksjon ikke når fram til kundene, sier Lind.