Mesteparten av pengene kommer fra eksterne investorer, melder Sintef selv i en pressemelding.

Den aktive porteføljen til Sintef Venture teller ved utgangen av andre kvartal i år 18 selskaper med totalt rundt 260 - 280 årsverk og en anslått verdi på 2,3 milliarder kroner. Dette er opp fra 1,1 milliarder i 2020, melder Sintef videre.

Det var selskaper i porteføljen til Sintef Venture-fondene III, IV og V som i første halvår hentet 584 millioner kroner i egenkapital. Av dette er 48 millioner kroner investert fra Sintef Venture-fond og 536 millioner fra eksterne investorer. Sintef-konsernets andel av investeringer gjennom Sintef Venture-fond er 14 millioner kroner, opplyser Sintef.

Maskineriet fungerer

- Det er gledelig å se at maskineriet fungerer som det skal og særlig at 14 millioner kroner fra Sintef gjennom fondene våre utløser 570 millioner fra andre investorer. I tillegg kommer selvsagt de midlene porteføljeselskapene har i støtte fra Forskningsrådet, EU, Innovasjon Norge og andre kilder til finansiering av teknologiutvikling, sier administrerende direktør Anders Lian i Sintef TTO.

Lian sier Sintef har lenge sett en tydelig trend i at deres spinoff-er tiltrekker seg ekstern finansiering.

- Det beste ville selvsagt vært om alle selskapene hadde positiv drift fra dag én, men når vi arbeider med avansert teknologi med stort potensial behøves betydelig med investeringer før vi ser at selskapene går i pluss. Vi er veldig godt fornøyde med å få inn kompetente og kapitalsterke med-investorer i våre porteføljeselskap, sier investeringssjef John T. Torvik i Sintef TTO.

Godt nettverk

- Vi er heldige som har et godt etablert nettverk i venturekapital-miljøene i Norge og utlandet, og kan trekke på dette gjennom koronaperioden. Begrensinger på reise internasjonalt har vært krevende for flere av selskapene, både med hensyn til finansiering og videre vekst, sier investeringssjef Inge Hovd Gangås i Sintef TTO.