Fiskeriministeren vil femdoble lakseproduksjonen innen 2050

foto