– Dette er den høyeste verdien av norsk sjømateksport som er registrert i en februarmåned noensinne, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Også januar i år ble det satt månedsrekord, med eksport verdt 10,3 milliarder kroner.

Polen var i februar den største mottakeren av norsk sjømat, med en import verdt 1,1 milliarder kroner.

Russisk invasjon forstyrrer eksporten

I februar eksporterte Norge sjømat for 176 millioner kroner til Ukraina. Siden den russiske invasjonen av landet er denne eksporten blitt forhindret.

Sanksjonene mot Russland skaper også logistikk-utfordringer som påvirker handelen, forteller Larsen.

Dreining til Asia

– Det er fortsatt laksen som er eksportmotoren, men februar var også en god måned for torsk, ørret, snøkrabbe og en rekke mindre arter. Asia tar en stadig større andel sjømat fra Norge. I enkelte land har lakseprisen økt med så mye som 50 til 100 prosent sammenlignet med februar i fjor, sier Larsen.

Dreiningen fra Europa til Asia fortsetter trenden fra januar.

Økt etterspørsel etter laks

I forrige måned var lakseprisene historisk høye, med en gjennomsnittspris på 82 kroner per kilo. Volumet gikk ned, men det ble eksportert 89.700 tonn laks til en verdi av 7,8 milliarder kroner. Det er en omsetningsøkning på 47 prosent fra februar i fjor.

– Dette er en fortsettelse på en positiv trend fra andre halvår i 2021. Veksten må ses i sammenheng med gjenåpningen av samfunnet og økt konsum i restaurantmarkedet, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

Det ble også satt månedsrekord for torsk i februar måned, med en eksport verdt 75 millioner kroner.