Striden dreier seg i hovedsak om at advokater mener de får for dårlig betalt av staten gjennom ordningen for offentlig rettshjelp.

– Ordningen har vært underfinansiert de siste 20-årene. Hovedkravet er å få opp satsene til et bærekraftig nivå, sier leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen til NTB.

Advokatene krever en salærsats på drøye 1.500 kroner timen. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV er det vedtatt en salærsatsøkning med 36 kroner, til 1.121 kroner.

– Jeg er glad for at Advokatforeningen har avsluttet boikotten, og at vi har hatt et godt første møte med nøytrale tredjepersoner, sier statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justisdepartementet.

– Innstilt på å finne løsning

Mandag klokken 11 startet meklingen mellom partene. Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og riksmekler Mats W. Ruland er hentet inn som meklere.

– Vi er veldig innstilt på å finne en løsning, sier Wessel-Aas.

Partene har satt en frist for å bli enige til fredag klokka 16. Fredag møtes de til et meklingsmøte nummer to.

I tillegg til økte satser krever Advokatforeningen fast forhandlingsrett med staten for å unngå å havne i samme situasjon igjen. Det tredje kravet er å reversere et kutt fra den forrige regjeringen, der reisesatsene ble halvert.

– Dette rammer hardt ute i distriktene, hvor man ofte må reise langt for å komme til domstoler, barnehus og andre institusjoner, sier Wessel-Aas.

Tar nye saker fra Høyesterett

Advokatene har gått med på å sette aksjonen på pause mens meklingen pågår. Det betyr at Høyesterett igjen kan beramme saker og ta unna saker som har hopet seg opp under aksjonen.

– Fra klokken 11 mandag vet advokatene i aksjonen at de skal ta imot beramminger igjen. Høyesterett er orientert og har hatt dialog med dem, sier Wessel-Aas.

Han utelukker ikke at advokatene på nytt kan gå i gang med å si nei til saker dersom meklingen ikke fører fram.

– Vi plasserer våpenet i våpenrommet utenfor når vi går i mekling, men vi kaster ikke fra oss våpenet for godt, sier han.

Høyesterett: Tar de eldste sakene først

Informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Høyesterett opplyser til NTB at de fredag hadde 19 straffesaker som har blitt satt på vent på grunn av aksjonen.

– Vi prioriterer nå å få berammet de eldste sakene først og anstrenger oss for å få behandlet de sakene som ble henvist i 2021, i løpet av mai og juni. Det vil imidlertid bli et etterslep fordi aksjonen har vart svært lenge, sier hun.