Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Onsdagens snittpris per kWh er 0,01 kroner høyere enn tirsdag og 0,34 kroner lavere enn samme dag året før.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og for seg selv kommer nettleien.

Maksprisen onsdag på 0,04 kroner per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 0,01 kroner høyere enn tirsdag og 0,38 kroner lavere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 0,01 kroner per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.

Snittprisen i landet vil onsdag ligge på 1,16 kroner per kWh. Det er 0,09 kroner høyere enn på tirsdag og 0,70 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm onsdag finner vi i Sørvest-Norge på 2,54 kroner per kWh. Deretter kommer Sørøst- og Vest-Norge med en døgnpris på 1,60 kroner og Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,03 kroner, som nevnt.