Døper om handelsvirksomheten

Ole Robert Reitan. Foto: Reitan