I starten av februar i år ble regjeringen og SV enige om å gi 500 millioner kroner i strømstøtte til bønder som sliter med høye strømregninger. Nå krever Sjømatbedriftene en lignende ordning for sin næring.

– Norsk sjømatindustri sliter allerede med å få tilgang på nok råstoff med god kvalitet. I tillegg ser vi at en økende andel av fisk fanget i Norge, går rett ut på auksjon i Danmark. Dette skjer naturlig nok fordi fiskerne får bedre betalt der enn her hjemme. Skyhøye strømpriser vil svekke konkurransekraften ytterligere, sier direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Ifølge Eriksson har inntil 30.000 arbeidsplasser i sjømatindustrien blitt flyttet fra Norge til Europa de siste 25 årene, og han frykter at enda flere arbeidsplasser går tapt om næringen ikke får støtte nå.

Han viser til at det allerede er svært små driftsmarginer innen denne delen av næringen, og at de høye strømprisene kan bli tua som velter lasset.