Banken opplyste dette fredag, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenta med 0,5 prosentpoeng, til 2,25 prosent.

– At Norges Bank denne uken for fjerde gang i år hevet styringsrenten, påvirker markedsrenten som bankene låner inn penger til. Det gjør at vi må øke renten på boliglån og innskudd, sier Jorunn Ygre Storjohann, direktør for personmarked.

Samtidig settes innskuddsrenta opp med inntil 0,6 prosentpoeng. De nye rentene gjelder fra 8. november for eksisterende kunder. For nye boliglån gjelder ny rente fra 26. september og for nye innskuddskontoer fra 28. september.