– Vi må øke «grensekontrollen» med samtaler med manipulerte nummer som kommer fra utlandet. Derfor ber vi nå Telenor, Telia og Ice om å intensivere arbeidet og etablere felles løsninger som begrenser muligheten for at norske mobilnummer kan bli utnyttet i «spoofing», sier Johannes Vallesverd i Nkom i en pressemelding.

Spoofing er en måte for utenlandske svindlere å utgi seg for å ringe fra et norsk telefonnummer. Telenor, Telia og Ice er de tre mobilnett-operatørene i Norge.

– Det er svært viktig at befolkningen har tillit til elektronisk kommunikasjon, og et økende antall svindelforsøk er en trussel mot det, sier Vallesverd.

En av fire har blitt utsatt for digital svindel eller ID-tyveri, ifølge en Nkom-undersøkelse fra i fjor.