Rentenettoen til bankene er nå den høyeste som er målt i statistikken ved utgangen av et tredje kvartal, viser nye tall fra SSB.

Bankene endte på til sammen 95,8 milliarder kroner i netto renteinntekter i de tre første kvartalene i år. Dette er en økning på 30 prosent fra samme periode i fjor.

– Selv om rentenettoen er rekordhøy, ser vi at bankenes rentekostnader øker raskere enn renteinntektene. Dette kan forklares ved at bankenes rentekostnader i utgangspunktet var på et lavere nivå enn renteinntektene, sier rådgiver Karl Henrik Nordbakken til SSB.

Selv om bankenes renteinntekter fortsatt er betydelig høyere enn rentekostnadene, er den prosentvise økningen i rentekostnadene høyere enn økningen i renteinntektene ved utgangen av tredje kvartal 2023.

De samlede renteinntektene utgjorde 247,1 milliarder kroner i årets tre første kvartaler, mens rentekostnadene utgjorde 151,3 milliarder.

Sammenlignet med samme periode i 2022 har bankenes resultat etter skatt økt med 37 prosent.