Universum Norge har hvert år siden 2001 kartlagt de mest attraktive arbeidsgiverne blant yrkesaktive nordmenn.

Vinneren for mest attraktive arbeidsgiver innenfor økonomi- og ingeniørutdannede er Equinor. Rekrutteringsansvarlig i selskapet, Stian With mener det ikke er tilfeldig.

– Vi jobber strukturert og bevisst med å opprettholde popularitet, og selv om det vi gjør ser ut til å fungere, tar vi det ikke for gitt. De siste årene har vi blant annet hatt økt fokus på synlighet spesielt opp mot kandidater med IT-kompetanse, sier han til Aftenposten.

I fjor rekrutterte Equinor rundt 2600 personer globalt. Kampen om stillingene er hard, sier With.

Den mest attraktive arbeidsgiveren for IT-utdannede er Google, mens blant helseutdannede er Helsedirektoratet favoritten.

Blant de utdannet innenfor humaniora er Barne- og familiedepartementet den mest attraktive arbeidsgiveren, og hos jus-utdannede kommer politiet på topp.

Undersøkelsen besvart av 8400 personer i Norge med bakgrunn innenfor økonomi-, jus-, ingeniør-, IT- og humaniorastudier. Deltakerne har en snittalder på 35 år og har i snitt sju års erfaring fra arbeidslivet.