Da ryktene om skatteflukt begynte å gå, laget kommunetoppen en eksklusiv liste

foto