Hjørnesteinsbedrift med 100 ansatte foreslås lagt ned: - Det er katastrofalt