Onsdag er det to år siden Høyesterett fastslo at byggingen av to vindkraftanlegg på Fosen er et brudd på reindriftssamenes menneskerettigheter.

Fortsatt drives vindkraftverkene som før, og menneskerettighetsbruddet er ikke reparert utover at regjeringen i mars i år beklaget det, skriver Nim i en pressemelding.

– Når Høyesterett finner at staten har krenket menneskerettighetene, som i denne saken, har staten en plikt til å reparere bruddet. Å ikke reparere et brudd på menneskerettigheter, kan innebære et brudd i seg selv, sier Nim-direktør Adele Matheson Mestad.

– Ingen frister

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier mandag at han forstår at Nim er opptatt av å løse saken så raskt som mulig, men at de må gjøre det innen rammene som er satt, og i dialog med partene som er involvert, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

I mai satte departementet inn riksmekler Mats Ruland for å mekle mellom partene i Fosen-saken.

– Det skal være en god avtale som reindrifta på Fosen kan stå inne for. Og for så vidt selskapene, sier Aasland.

– Det er ingen frister, det er meklingsteamet som avgjør. Det avgjørende er hvordan de vurderer situasjonen, eller om en av partene ikke vil mekle videre. Jeg tror både reindrifta, kraftselskapene, meklerne og vi er enige om å ikke bruke mer tid enn nødvendig. Men man bør bruke den tida som er nødvendig for å finne avtaler som kan inkludere alle hensyn på en best mulig måte.

Tynnslitt tillit

I et brev til Statsministerens kontor (SMK) skriver Nim at SMK bør vurdere å iverksette en uavhengig evaluering av Olje- og energidepartementets håndtering av saken.

– Nim opplever at tilliten de samiske miljøene har til regjeringen er tynnslitt. Reindriften stiller spørsmål ved om norske rettsstatsgarantier gjelder dem, sier Mestad.

– Staten har vært tungt inne på vindkraftselskapenes side, mot reindriften, med betydelige ressurser i omfattende rettsprosesser. Når reindriften, til tross for dette, vant i Høyesterett, opplever de at avgjørelsen ikke blir fulgt opp med konkrete tiltak, sier Nim-direktøren.

– Må evaluere for å lære

Til TU sier Mestad at man må evaluere for å lære, finne ut av hva som gikk galt, sånn at det ikke kan skje igjen.

– Det grønne skiftet vil fremover kreve store omveltninger og da er det viktig å ha smidige prosesser, som også kan ivareta grunnleggende rettigheter, som urfolks rettigheter. Dette er også avgjørende for å gjenopprette tillit, sier han.