Det viser ferske tall fra Husleie.no, først omtalt i E24. Nå koster det i snitt 12.387 kroner i måneden å leie i Norge.

I 2021 passerte snittprisene hos Husleie.no 10.000 kroner på landsbasis for første gang. Daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no har ingen tro på at leieprisene vil bli lavere.

– Vi blir stadig flere, og boligbyggingen har nesten stoppet opp i dyrtiden. Så lenge rammevilkårene for å eie bolig for utleie gjør det vanskelig å få til lønnsomhet, vil leieprisene være høye, sier Olsen i en pressemelding.

Husleie.no betjener over 20 prosent av det norske boligutleiemarkedet. De har en brukerdatabase på om lag 90.000 utleiere og 70.000 leietakere.

Olsen er er ikke overrasket over de høye leieprisene.

– Vi ser flere eksempler på at utenlandske aktører kommer inn som eiere av norske utleieboliger, fordi de slipper å betale formuesskatt, sier han.

Han mener prisveksten ikke kan forklares med høyere renter alene, men sier det er resultatet av en villet politikk med kraftig økte skatter på sekundærboliger.

– Dette har gjort at andelen sekundærboliger har sunket betraktelig, og spesielt i Oslo. Når vi på toppen har fått et mye høyere rentenivå, blir resultatet rekordhøye priser.