Tirsdagens snittpris per kWh er 12,6 øre lavere enn mandag og 28,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 58,2 øre per kWh er mellom klokken 12 og 13. Den er 15,5 øre lavere enn mandag og 23,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 93,8 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 50,02 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.