Juryen vektlegger at Strümke får prisen fordi hun i sin formidling er opptatt av både den faglige utviklingen innenfor KI og hvordan KI påvirker samfunnet.

Hun deltar også i samfunnsdebatten med stor engasjement til tross for at forskningsfeltet er komplisert og har konsekvenser for hele samfunnet, heter det i vurderingen.

– Vi trenger uredde forskere innenfor alle fag som deler kunnskapen sin. Strümke har virkelig imponert med å opplyse og synliggjøre samfunnsdebatten på et så viktig felt som kunstig intelligens, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch om tildelingen.

Strümke har doktorgrad i partikkelfysikk og er førsteamanuensis ved institutt for datateknologi og informatikk, NTNU, der hun forsker på kunstig intelligens.