Onsdagens snittpris per kWh er 39,2 øre lavere enn tirsdag og 30,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele januar endte på 60,6 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen onsdag på 81,9 øre per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 52,4 øre lavere enn tirsdag og 45,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,15 kroner.

Minsteprisen blir på 26,02 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.

Sjekk Adresseavisens strømoversikt her!