Ordningen går ut på at kraftselskapene må betale ekstra skatt når strømprisen er høy.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) påpeker at den ekstra skatten er et godt eksempel på at det norske samfunnet er et spleiselag.

– I en urolig tid med svært høye strømpriser fikk kraftprodusenter ekstraordinært høye overskudd. Høyprisbidraget, som ble ilagt de ekstraordinære inntektene til kraftprodusentene, bidro blant annet til å finansiere strømstøtten, påpeker Støre i en pressemelding.

Nå er situasjonen en annen, og strømprisene skal være lavere fremover. Derfor foreslår regjeringen å avvikle skatten allerede fra 1. oktober i år, sier Støre.

– Viktig under strømkrisen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) påpeker at strømstøtteordingen hjalp folk med å håndtere de høye prisene under strømkrisen.

– Høyprisbidraget var tilpasset den helt spesielle situasjonen siden i fjor høst, med stor usikkerhet og svært høye strømpriser. Regjeringen har vært tydelig på at høyprisbidraget var midlertidig. Nå gjør vi som varslet, og avvikler det, sier finansministeren.

Forslaget må vedtas av Stortingets i desember før det kan iverksettes. Kraftprodusentene må derfor fortsatt rapportere og betale den ekstra skatten for oktober og november, men dette blir senere tilbakebetalt av Skatteetaten.

Lyse: – Nå går vi videre med Suldal-Røldal

Administrerende direktør Eimund Nygaard i Lyse sier avviklingen betyr mye for selskapet.

– Dette betyr at vi kan gå videre med våre investeringsplaner i Røldal-Suldal. Vi vil legge fram dette for styret i Lyse om kort tid. NVE bør gjøre seg klare til å ta imot konsesjonssøknad!

Han kaller nyheten svært gledelig, og at den vil bety mer investering i fornybar energi og spesielt oppgradering av vannkraften.

– Vannkraften trenger mer hestekrefter for å produsere mye strøm når det ikke blåser, sier han.

– Dette er ikke et budsjett som legger til rette for at vi når klimamålene. Mer fornybar energi er helt avgjørende for at vi skal klare å kutte klimagassutslipp, sikre nok kraft til industrien og fremme grønn omstilling. Vi vil ikke få all den fornybare energien vi trenger med det budsjettet regjeringen har lagt frem nå, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge, i en pressemelding.

– Det er klokt at høyprisbidraget er tatt vekk. Til tross for forbedringer er ikke endringene i vindkraftbeskatningen gode nok til å sikre økt produksjon i årene fremover. Kuttene i forskning til “ny klimavennlig teknologi” fremstår også som uforståelige, sier hun.

– I regjeringens nye forslag viser de at de delvis har lyttet til innspillene, men det er fremdeles en lang vei å gå. Litt lavere skattesats og utvidet mulighet for bruk av kraftsalgsavtaler er bra for fremtidige vindkraftverk, men innretningen på skatten er ikke god nok for å utløse mer fornybar kraft, sier Åslaug Haga.

– Stortinget kan gjøre ett enkelt grep for å gjøre vindkraftskatten akseptabel, og det er å innføre kontantutbetaling av negativ grunnrente – slik det gjøres både for petroleum og vannkraft. Da hadde prosjekter som er lønnsomme før skatt også vært lønnsomme etter skatt, sier Haga.