Bovim er nå rådgiver i utdannings- og forskningspolitiske saker ved NTNU, og har i følge Khrono.no nettopp fått tildelt et nytt styreverv: Leder for styret i Forskningsrådet. Vervet er honorert med  355 600 kroner i året. Bovim var ordinært styremedlem i Forskningsrådet fra 2012-2018.

Dette er ikke det eneste vervet Bovim har. Han har per i dag åtte styreverv, i følge Khrono. I tillegg har han en del komiteverv og andre oppdrag ved siden av jobben som rådgiver ved NTNU, skriver Khrono.

Bovim, som var NTNU-rektor fra 2013 til 2019, har i dag en fast rådgiverlønn fra NTNU på 1 287 000 kroner i året. Samlet sum for styrehonorarer er hakket høyere og ligger over 1,3 millioner kroner. Til sammen tjener han dermed vel 2,6 millioner kroner, skriver Khrono.

— Jeg har ikke planlagt flere styreverv, sier Bovim til Khrono på spørsmål om hvor mange verv han kan ha utenom jobben.

Det er Bovim selv som har sendt Khrono oversikten over sine egne verv og gjøremålene ved siden av rådgiverjobben sin ved NTNU, samt anslag over hva honorarene for styrevervene beløper seg til. I tillegg har han beregnet tidsbruken.

Styreleder

I fem av vervene er han styreleder: Forskningsrådet, Oslo universitetssykehus,  Museene Arven AS, Olavshallen i Trondheim og  NTNU Technology Transfer AS. Han er også leder av valgkomiteen i Polaris Media. Som styreleder i NTNU Technology Transfer AS utbetales 50 000 kroner til NTNU og ikke til Bovim selv.

Bovim forteller til Khrono at det er ulikt hvor mye tid som brukes på de enkelte styrevervene, avhengig av størrelsen.

— Som styreleder er dialog med eiere og daglig leder mellom styremøtene en del av arbeidet. I all hovedsak skjer dette per telefon/teams, og ofte på kveldstid (når daglig leder er ledig). Det er vanskelig å anslå gjennomsnittlig tidsbruk, men samlet sett en del timer per uke. I tillegg kommer lesing og gjennomgang av sakspapirer. - Som styreleder er man «alltid» tilgjengelig og har helhetlig ansvar, sier han til Khrono.

Bovim er som nevnt leder for valgkomiteen i Polaris Media, som eier MN24 og mediehusene som står bak MN24. Ansatte i MN24 og de andre avisene kan eie aksjer i Polaris Media.