Ifølge Mattilsynet er det gjort funn av plantevernmiddelet klorpyrifos over grenseverdi i produktet. Dermed trekker Haugen-gruppen tilbake GAEA authentic greek extra virgin olivenolje, skriver tilsynet i en pressemelding.

Klorpyrifos er et insektmiddel som ikke er godkjent i EU og Norge, og en helsefarevurdering lar seg ikke utføre. Derfor kan helsefaren ikke vurderes og dermed ikke utelukkes.

Produktet er solgt til Coop Obs og Coop Mega-butikker over hele landet, og til Kolly som leverer til dagligvarebutikker, kiosker og andre utsalgssteder i hele Norge.

Forbrukere som har kjøpt produktet, kan kaste det eller levere tilbake til utsalgssted.