Sammenlignet med prisene i første kvartal 2023, økte prisene på brukte boliger med 1,2 prosent i løpet av årets første tre måneder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Alle regionene bortsett fra Nord-Norge hadde prisvekst i denne ettårsperioden.

Stavanger var regionen med den sterkeste prisveksten på 5,4 prosent. Svakest utvikling blant storbyene hadde Oslo med Bærum, der prisene økte med 1,2 prosent.

Sett mot fjerde kvartal i 2023, økte boligprisene i samtlige regioner.

Den sterkeste økningen var i Møre og Romsdal og Vestland, utenom Bergen, med en oppgang på 3,7 prosent. Innlandet og Oslo med Bærum hadde svakest prisutvikling med en økning 0,4 prosent.

Trondheim hadde en prisøkning på 1,3 prosent, mens Trøndelag uten Trondheim hadde en prisvekst på 2,5.