Til sammen har 174 aviser søkt om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, skriver Medietilsynet i en pressemelding. Det er 424,4 millioner kroner som skal fordeles. Hvilke aviser som får støtte, avgjøres til høsten.

I år er det åtte nye lokalaviser og like mange nasjonale aviser som har søkt om støtte for første gang.

De nye lokalavisene er Frøya, Stjørdalsnytt.no, Oppegård Avis, Grimstad Adressetidende, Hvaler Budstikke, Jessheimpuls og bydelsavisene Nordre Aker Budstikke og Akersposten i Oslo.

De nasjonale avisene som søker om støtte for første gang i år, er Altinget, Watch Media, Samtiden, Motparten, iNyheter, Psykologisk.no, IT-avisen og Kampanje.

– Vi ser at det også i år er mange søknader fra aviser som ikke er inne i ordningen fra før. Dette viser at det fortsatt er stor aktivitet i avismarkedet, og at støtteordningen er viktig for mediemangfoldet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Tilskuddsordningen er for medier i markeder som er for små til å være bærekraftige, og for medier som er et alternativ til ledende medier i større markeder. Tilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet, og ordningen likestiller papir- og nettaviser.

Aviser som kan få støtte, må blant annet ha som hovedformål å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, i tillegg til å ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

Frøya.no og Stjørdals-Nytt er blant avisene som utgjør MN24. Alle disse avisene er eid av Polaris Media, og ansatte i avisene kan ha aksjer i Polaris.