Tirsdagens snittpris per kWh er 5,03 øre høyere enn mandag og 30,1 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 65,09 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 18,3 øre høyere enn mandag og 26,5 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,024 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 29,2 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.