Torsdagens snittpris per kWh er 1,2 øre lavere enn onsdag og 8,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 90,09 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 4,5 øre høyere enn onsdag og 2,001 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,33 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 90,09 øre, dekkes 15,3 øre.

Minsteprisen blir på 47,5 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.