Fredagens snittpris per kWh er 22,1 øre lavere enn torsdag og 7,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 58,7 øre per kWh er mellom klokken 13 og 14. Den er 34,07 øre lavere enn torsdag og 13,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 94,5 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 22,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.