Beløpet er en økning på 61,4 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale, opplyser regjeringen i en pressemelding.

NRLs hovedprioriteringer er økning av de direkte tilskuddene, herunder tre nye tilskuddsordninger. Forbundet vil videre prioritere å øke de frie midlene til Reindriftens utviklingsfond, blant annet for å legge til rette for satsing på gjerder og anlegg.

– Norske Reindriftsamers Landsforbund har lagt fram et omfattende krav, både når det gjelder ramme og tema. De tar også opp en rekke andre forhold utenfor avtalen. Det innebærer at det er et krevende utgangspunkt for årets forhandlinger, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Statens tilbud legges fram 26. januar.

Staten og NRL forhandler hvert år om reindriftsavtalen. Avtalen omfatter økonomiske virkemidler som skal bidra til å nå målene for reindriftspolitikken.