10 til 12 milliarder skal investeres i fornying av eksisterende og bygging av nye vindparker på land. Statkraft planlegger også for 2500 gigawattime (GWh) eller mer vindkraftproduksjon, som tilsvarer mer enn en dobling av dagens produksjon, skriver selskapet i en pressemelding.

I tillegg skal Statkraft investere 20 til 35 milliarder kroner til oppgradering og ombygging av norske vannkraftverk, og 14 til 20 milliarder kroner skal gå til i rehabilitering av dammer og modernisering av eldre kraftverk.

– Alt vi gjør i Statkraft skal være lønnsomt. Det finnes ingen grønn framtid uten at det er en grønn, altså lønnsom, bunnlinje. Vi må greie å bygge grønt på en lønnsom måte, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Største på mange tiår

Ifølge Statkraft er investeringsplanene de største i Norge på mange tiår.

Selskapets investeringsplaner i Norge ble presentert av konsernsjef Rynning-Tønnesen og nordensjef Birgitte Ringstad Vartdal på en pressekonferanse mandag.

– For Norge er det slik at det fortsatt vil være vannkraften som er ryggraden i vårt kraftsystem, både i 2030 og 2050 og etter det. Det vi gjør nå, er i hovedsak å øke effektstyrken i vannkraftverkene, sier Rynning-Tønnesen.

Vindkraft på land viktigst

Konsernsjefen sier at fram til 2030 er det vindkraft på land som vil kunne bidra mest, men at det også vil være viktig etter 2030.

Ifølge ham vil vannkraftinvesteringene først og fremst bidra til at vi kan produsere mer av det lagrede vannet når vi trenger det mest og dermed gjøre kraftsystemet mer robust.

Vindkraftinvesteringene Statkraft vurderer, er på Moifjellet i Bjerkrheim, Adamselv i Lebesby, Nordkyn i Lebesby og Gamvik og Slettfjellet i Gamvik kommune.

– Oppgradering av vannkraften er viktig for å gjøre den enda mer regulerbar og med det legge til rette for at fremtidig vekst i kraftbehov i hovedsak kan dekkes med vindkraft, sier Rynning-Tønnesen.

Oppgradere flere vannkraftverk

Statkraft planlegger blant annet en oppgradering av Svean kraftverk i Trondheim med 10 GWh produksjonsøkning.

Selskapet planlegger også oppgradering av Mauranger. Det vil, ifølge Ringstad Vartdal, bli Norges tredje største kraftverk i effekt med 70–80 GWh ny kraft.

Også Alta kraftverk planlegges det en oppgradering av. Statkraft vil bygge en tredje turbin, men siden kraftverket har status som nasjonalt laksevassdrag, setter det noen rammer, sier nordensjefen.

Aura, som er svært sentral og viktig for kraftsituasjonen i Møre og Romsdal, skal også oppgraderes.

Energiministeren: – Veldig viktig

– Som energiminister er dette en god dag på jobb, sier Terje Aasland (Ap).

Han mener Statkrafts planer er svært viktige og at porteføljen inneholder verdifulle prosjekter.

– Egentlig en fantastisk god nyhet, sier energiministeren og understreker at Norge har unike muligheter til å bygge på samspillet mellom vind- og vannkraft.

Viktig for ny industri og næringsliv

– Vi trenger sårt effektoppgradering av vannkraften vår. Det er juvelen i kraftsystemet, og det er viktig at vi får det på plass fordi det kommer til å dekke mye det økte forbruket vi skal ha i årene fremover, sier Aasland til NTB.

Tilrettelegging for ny industri og næringsliv, kutt av utslipp og elektrifisering av samfunnet kommer til å skje gjennom vind, sol og havvind, og derfor trenger Norge effektkapasitet i vannkraft, ifølge energiministeren.

– Er det på grunn av Melkøya at flere av prosjektene er i Finnmark?

– Nei, men det er på grunn av at vi har kommet med et kraftløfte til Finnmark. Vi vil få på plass mer nett som er forutsetninger for å få mer produksjon, sier Aasland.