Tall fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at den totale forbruksgjelden i Norge 1. mars var på 161,2 milliarder kroner. Det er en økning på 300 millioner kroner i løpet av siste måned.

Ifølge daglig leder Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon, skyldes økningen at mange ikke betaler alt de har utestående på kredittkortene sine.

Den rentebærende kredittkortgjelden har økt med 0,9 prosent (400 millioner) siden forrige måned, og utgjør nå 42,9 milliarder kroner.

– Veksten i forbrukslån har dempet seg, men de siste måneders økning i rentebærende kredittkortgjeld gir grunn til bekymring. Denne typen kreditt har en høy rente og det er viktig at folk nedbetaler denne type gjeld raskt, sier Karstensen.