Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Onsdagens snittpris per kWh er 0,02 kroner mindre enn tirsdag og 0,27 kroner mindre enn samme dag året før.

Maksprisen onsdag på 0,16 kroner per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 0,03 kroner mindre enn tirsdag og 0,41 kroner mindre enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 0,10 kroner per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Onsdag blir det høyest strømpriser i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen der ligge på 1,39 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser endelige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,16 kroner per kWh på sitt høyeste.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil onsdag ligge på 0,87 kroner per kWh. Det er 0,14 kroner mindre enn på tirsdag og 0,42 kroner mer enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm onsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,35 kroner per kWh. Deretter kommer altså Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,15 kroner.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen onsdag blir mellom klokken 23 og 00 i Midt- og Nord-Norge, da på 0,10 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,20 kroner.

Mandag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 2,77 og 0,15 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,57 og 0,32 kroner per kWh.